C60 09799-800, С60 09801-802

Ала Пугачова Огледало на душата

Ала Пугачова Огледало на душата

Диск 1

Страна 1

1. Дайрето на магьосника / Бубен шамана (А. Зацепин - Л. Дербенев)
2. Вярвам ти / Верю в тебя (А. Зацепин - О. Гаджикасимов)
3. Сонет / Сонет (Б. Горбонос - В. Шекспир, превод С. Маршак)

Вокално-инструментален ансамбъл под ръководството на В. Клейнот (1)
Вокално-инструментален ансамбъл "Ритъм" под ръководството на А. Авилов (2,3)

Страна 2

1. Идвай / Приезжай (музика и думи Б. Горбонос)
2. Обичаш ли, не се отричай / Не отрекаются любя (М. Минков - В. Тушнова)
3. Песничка за мен / Песенка про меня (А. Зацепин - Л. Дербенев)
4. Жена, която пее / Женщина, которая поет (Б. Горбонос и Л. Гарин - К. Кулиев, превод Н. Гребнев)

Вокално-инструментален ансамбъл "Ритъм" под ръководството на А. Авилов (1,3,4)
Оркестър под ръководството на В. Терлецки (2)

Ала Пугачова Огледало на душата

Диск 2

Страна 1

1. Всичко могат кралете / Все могут короли
(Б. Ричков - Л. Дербенев)
2. Къде отива детството / Куда уходит детство
(А. Зацепин - Л. Дербенев)
3. Недоученият вълшебник / Волшебник-недоучка
(А. Зацепин - Л. Дербенев)
4. Наоколо е пълно с мъдреци / Полно вокруг мудрецов (А. Зацепин - Л. Дербенев)

Вокално-инструментален ансамбъл. Ръководител В. Клейнот

Страна 2

1. Ние не се обичаме / Мы не любим друг друга
(А. Зацепин - Л. Дербенев)
2. Ако дълго се измъчваш / Если долго мучиться
(А. Зацепин - Л. Дербенев)
3. Довиждане, лято / До свидания, лето
(А. Зацепин - Л. Дербенев)
4. Любовта е само виновна / Любовь одна виновата
(А. Зацепин - Л. Дербенев)
5. Намери си приятел / Найди себе друга
(А. Зацепин - Л. Дербенев)

Ала Пугачова Огледало на душата

Вокално-инструментален ансамбъл. Ръководител В. Клейнот

Made in Bulgaria
Совместное производство: "Мелодия", СССР и "Балкантон", Болгария, 1978

LP